חברת אננדה והמרכז הרפואי נברסקה בארה”ב מודיעים על אישור ה FDA למסמך עבור ניסוי קליני לטיפול במחלת PTSD

he