ניסוי קליני לבדיקת תכשיר נוזלי המבוסס על קנבידיול (CBD (של חברת Scientific ANANDA לטיפול בהפרעות של שימוש יתר באופיואידים (OPOID USE DISORDER)

he