חברת ANANDA Scientific ובית ספר לרפואה ע”ש גרוסמן באוניברסיטת ניו יורק מודיעים על גיוס המטופל הראשון לניסוי קליני להפחתת שימוש באופיאטים בקרב מטופלים עם כאב רדיקולופתי

he